WAŻNY KOMUNIKAT
Zgodnie z uchwałą nr 44/2020 KRAJOWEGO Zarządu PZD w terminie do 30.06.2020 r. działkowcy z poszczególnych działek muszą wnosić na nasze konto opłaty ogrodowe w wysokości odpowiedniej do opłat uchwalonych na walnym zebraniu w 2019 roku.
Rozwiązanie takie zapewni środki na finansowanie bieżącej działalności ROD do czasu zwołania kolejnego Walnego Zebrania.

Z poważaniem
Prezes Jan Bazan