ZEBRANIE ZARZĄDU ROD "ZACISZE"

Zebranie Zarządu ROD "żacisze" odbędzie się 08.04.2017 r. o godzinie 11.00.

W pierwszej godzinie tj. w godzinach od 11:00 do 12:00 działkowcy mogą dokonywać wpłat do kasy ROD jak i składać wnioski, przedkładać sprawy do załatwienia przez Zarząd oraz wskazywać problemy użytkowników działek, wpływające na bezpieczeństwo i sytuację w naszym ogrodzie.