Zarząd ROD „ZACISZE” - Wrzosowo informuje, że zebranie zarządu odbędzie się w dniu 09-09-2017 r o godz. 10 00

W pierwszej godzinie tj. w godzinach 10 do 11 działkowcy mogą dokonywać wpłat do kasy ROD jak i składać wnioski, przedkładać sprawy do załatwienia przez Zarząd oraz wskazywać problemy użytkowników działek, wpływające na bezpieczeństwo i sytuację w naszym ogrodzie.

Prezes Zarządu ROD „ZACISZE”

Jan Bazan