Wrzosowo, dnia 22-07-2017 r

UWAGA !!!
ZMIANA TERMINÓW OGŁASZANIA WYKAZÓW POBORU ENERGII

Zarząd R.O.D. „ ZACISZE” – informuje , że w związku z nieregularnym rozliczeniem poboru energii elektrycznej rzez ENAE S.A, ustala się nowe terminy ogłaszania wykazów poboru energii z terminem płatności 7 dni od dnia odczytu.

19.08.2017 r
21.10.2017 r
23.12.2017 r
17.02.2018 r
21.04.2018 r

Wykazy odczytów liczników z wyliczoną należnością za zużytą energię będą wywieszone w w/w terminach na tablicy ogłoszeń – biuro i na stronie internetowej www.rod-zacisze.pl / , informacja Urszula Wąsik tel. 091-4-340-191 // 661-971-559.
Przypominamy, że zgodnie z uchwałą 8/2017 Walnego Zebrania z dnia 29.04.17 r, nie uiszczenie opłaty w okresie 7 dni od ustalonego terminu płatności spowoduje wystawienie wezwania do zapłaty, a nie uiszczenie należności w wskazanym w wezwaniu terminie, będzie podstawą do odłączenia użytkownika od sieci elektrycznej. //Uchwała nr 285/20015 Prezydium KR PZD i z z dnia 05 listopada 2015 r/
Ponowne podłączenie następuje po zapłaceniu należności za energię wraz z należnymi odsetkami ustawowymi , kosztami wezwania w kwocie 11,60 zł oraz kosztami za ponowne podłączenie do sieci elektrycznej w kwocie 30,00 zł
Zarząd ROD „Zacisze”