Apel do wszystkich, którzy cenią rodzinne ogrody działkowe!

tak dla ogrodw

Zarząd ROD „Zacisze” Wrzosowo

 

   W związku z zarejestrowaniem przez Marszałek Sejmu Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Projektu Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych, Zarząd ROD „Zacisze” - Wrzosowo wyraża swoje poparcie oraz zwraca się do użytkowników działek, członków ich rodzin, najbliższych przyjaciów i znajomych oraz wszystkich, którzy mieli przyjemność korzystania i wypoczynku na ogrodzie działkowym o poparcie obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.

   Projekt ten odpowiada interesom działkowców, sprzyja rozwojowi ogrodów działkowych i troszczy się o zachowanie naszych tradycji. Jest jedyną alternatywą dla sytuacji prawnej wywołanej wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, w której obecnie znaleźli się działkowcy, ogrody i Związek.

Uchwalenie przez Sejm tego projektu daje możliwość istnienia i dalszego rozwoju ogrodów działkowych w Polsce, zachowania zdecydowanej większości istniejących ogrodów działkowych, a przede wszystkim zachowania przez działkowców wszystkich praw nabytych. W głównej mierze od nas zależy, czy ten projekt stanie się prawem.

   Zwracamy się do wszystkich działkowych rodzin, czteromilionowej wielkiej działkowej rodziny, o złożenie podpisów na listach poparcia obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych oraz popularyzację obywatelskiego projektu ustawy i zbieranie podpisów pod tym projektem.

Zwracamy się do działkowców o zbieranie podpisów w swoich środowiskach rodzinnych, zawodowych i towarzyskich. Poparcie dla obywatelskiego projektu jest niezbędne, jeżeli chcemy żeby był przedmiotem obrad Sejmu, ale również aby był traktowany z należytą powagą, jako projekt realizujący oczekiwania wielkiej rodziny działkowej i społeczeństwa.

   Podpisy poparcia obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych mogą składać wszyscy dorośli obywatele Rzeczypospolitej. Wykorzystajmy tę szansę, aby dobre prawo mogło służyć społeczeństwu!

Zarząd ROD „Zacisze” Wrzosowo

 

WAŻNE:

1. Jak zbierać podpisy? (pobierz)      2. Lista do zbierania podpisów (pobierz)

3. Projekt Ustawy o ROD (pobierz)     4. Uzasadnienie do projektu Ustawy o ROD (pobierz)