Wykaz opłat Nr. 5/2021/ R.O.D. "ZACISZE"- Wrzosowo
za pobór energii w okresie 22.08.2021- 30.10.2021 r. Termin płatności 30.11.2021r.
ZARZĄD ROD „ZACISZE” PRZYPOMINA O UREGULOWANIU ZALEGŁYCH NALEŻNOŚCI.
ZARZĄD ROD WRZOSOWO , NIE WYRAŻA ZGODY NA MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH NA OGRODACH DZIAŁKOWYCH

ROZLICZENIE POBORU WODY ZA OKRES 26.07.-30.10.2021
termin płatności 24-11-2021 r w kasie ROD "ZACISZE" -Wrzosowo lub
na konto bankowe CREDIT AGRICOLA 04 1940 1076 3068 2311 0000 0000

WYKAZ OPŁAT ZA WODĘ 1/2021 R.

Wykaz opłat Nr. 4/2021/ R.O.D. "ZACISZE"- Wrzosowo za pobór energii w okresie 21.06.2021 r - 22.08.2021 r
Termin płatności 20-09-2021 r

Wykaz opłat Nr. 3/2021/ R.O.D. "ZACISZE"- Wrzosowo za pobór energii elektrycznej   w okresie 01.04.2021 r - 31.05.2021 r.

Termin płatności 30-06-2021 r.

Wykazy odczytów liczników z wyliczoną należnością za zużytą energię będą wywieszone w w/w terminach na tablicy ogłoszeń – biuro i na stronie internetowej www.rod-zacisze.pl.

TERMINY W ZAŁĄCZNIKU.

Wykaz opłat Nr. 2/2021/ R.O.D. "ZACISZE"- Wrzosowo
za pobór energii w okresie 01.02.2021 r - 31.03.2021 r.

Termin płatności 10-05-2021 r.

Wykaz opłat Nr. 1/2021/ R.O.D. "ZACISZE"- Wrzosowo za pobór energii w okresie 01.12.2020 r - 31.01.2021 r. 

Termin  płatności  29-03-2021 r

WYKAZ OPŁAT ZA WODĘ 1/2020 R.

Wykaz opłat Nr. 2/2020/ R.O.D. "ZACISZE"- Wrzosowo
za pobór energii w okresie 01.02.2020 r - 17.03.2020 r