Szanowni działkowcy, zgodnie z postanowieniem Walnego Zebrania działkowców, zarząd informuje, że od 01.11.2022 r. do 01.04.2023 r. nie będzie można wyrzucać śmieci do pojemników znajdujących się na parkingu samochodowym, gdyż w tym okresie nie będą  one wywożone przez PGK w Kamieniu Pom. Powyższe podyktowane było oszczędzaniem naszych wspólnych pieniędzy związanych z opłatami na ten cel i znacznie rosnącymi kosztami wywozu nieczystości.