WYKAZ OPŁAT ZA WODĘ 1/2021 R.

Wykaz opłat Nr. 4/2021/ R.O.D. "ZACISZE"- Wrzosowo za pobór energii w okresie 21.06.2021 r - 22.08.2021 r
Termin płatności 20-09-2021 r

Wykaz opłat Nr. 3/2021/ R.O.D. "ZACISZE"- Wrzosowo za pobór energii elektrycznej   w okresie 01.04.2021 r - 31.05.2021 r.

Termin płatności 30-06-2021 r.

Wykazy odczytów liczników z wyliczoną należnością za zużytą energię będą wywieszone w w/w terminach na tablicy ogłoszeń – biuro i na stronie internetowej www.rod-zacisze.pl.

TERMINY W ZAŁĄCZNIKU.

Wykaz opłat Nr. 2/2021/ R.O.D. "ZACISZE"- Wrzosowo
za pobór energii w okresie 01.02.2021 r - 31.03.2021 r.

Termin płatności 10-05-2021 r.

Wykaz opłat Nr. 1/2021/ R.O.D. "ZACISZE"- Wrzosowo za pobór energii w okresie 01.12.2020 r - 31.01.2021 r. 

Termin  płatności  29-03-2021 r

WYKAZ OPŁAT ZA WODĘ 1/2020 R.

Wykaz opłat Nr. 2/2020/ R.O.D. "ZACISZE"- Wrzosowo
za pobór energii w okresie 01.02.2020 r - 17.03.2020 r