Biuro ogrodu


Aleja Słoneczna – Działka 13

Biuro ogrodu otwarte jest zawsze w terminie wyznaczonym dla posiedzeń Zarządu ROD „Zacisze” – Wrzosowo

Informacja o najbliższym posiedzeniu Zarządu zamieszczana jest na tablicy informacyjnej ogrodu oraz na stronie internetowej ogrodu

Zwyczajowo posiedzenie Zarządu są raz w miesiącu

Dane kontaktowe


Poczta e-mail: rodzacisze@wp.pl
Jan Bazan - Prezes - sp1yt@interia.pl
Robert Sztandera - Zastępca Prezesa - energocentel@gmail.com
Jolanta Grabarz - Skarbnik - j.chg@op.pl
Tadeusz Mały - Gospodarz Ogrodu -  tdmmaly@wp.pl
Urszula Wąsik - Księgowa - wasikurszula106@wp.pl
Dorota Różańska - Sekretarz - dorota.darek@op.pl

 Stefan Fedak - Członek - stefanfedak@wp.pl

Płatności


STOWARZYSZENIE OGRODOWE P.Z.D. RODZINNY
OGRÓD  DZIAŁKOWY  im. ZACISZE" Wrzosowo


NUMER KONTA

Credit – Agricole
Bank Polska S.A.
04 1940 1076 3068 2311 0000 0000

Zarząd ROD "Zacisze"


Jan Bazan - Prezes
Robert Sztandera - Zastępca Prezesa
Dorota Różańska - Sekretarz
Jolanta Chojnicka - Grabarz - Skarbnik

Stefan Fedak - Członek

Komisja Rewizyjna ROD "Zacisze"


Tadeusz Guzik - Przewodniczący
Gabriela Daniluk - Sekretarz
Ewa Plich- Członek Komisji

Nasza lokalizacja