WYKAZ OPŁAT UCHWALONYCH NA WALNYM ZEBRANIU W DN. 29.04.2017 R.