Wykaz opłat Nr. 2/2022/ R.O.D. "ZACISZE"- Wrzosowo
za pobór energii w okresie 1.04.2022- 1.06.2022 r.

Termin płatności 31-06-2022 r.