Zarząd informuje, że w dn. 09 I 23.04.2022 r. o godz. 11.00 w biurze zarządu odbędzie się posiedzenie zarządu.

Prezes.