Wrzosowo 31-12-2011

Zestawienie  kosztów  modernizacji sieci  energetycznej – ROD „ZACISZE”

IV etapy  na  lata 2010-2013 i  remont  oświetlenia

 

I. Remont  oświetlenia  2010 r

 

-  instalacja  lamp  Al. Świerkowa,  brama  Nr 2, połączenie  sieci do  jednego  licznika  pomiaru  prądu  i  instalacja  systemu  oświetlenia  tzw. księżycowego  w  oddzielnej  szafce / dz.53 /

1.      Zakup  materiałów:

-  Krystyna  Strug                    F. 424/2010   08.06.2010                                                    1606,77 zł

-  Krystyna  Strug                    F. 994/2010   27.09.2010                                                    1651,26 zł

-  Zarzycka                              F.  253/2010   16.10.2010                                                       50,00 zł

-  Krystyna  Strug                    F. 420/2011   03.06.2011                                                      594,57 zł

Razem:    3902.60  zł

II. Modernizacja  sieci energetycznej  IV  etapy  na  lata 2010-2013

 

I  etap –  modernizacja  rozdzielni  głównej  na  parkingu i  zmiana  systemu podziału  mocy. Zamontowanie  i  uzbrojenie  nowych  2 szafek - / dz. 53 / i  protokołem konieczności / dz. 82/. Połączenie  sieci  szafki  /dz. 102/ z szafkami /dz. 5 i dz. 57/  

  1. Zakup  materiałów i  usług:

-  zaliczka  Paweł Dąbrowski                          21.09.2010                                                 5000,00  zł

-  Krystyna  Strug                    F. 1396/2011   04.03.2011                                                   621,00  zł

-  Paweł Dąbrowski                 F. 2/06/2011    07.06.2011                                                 8694,00  zł                                                                        

II etap - zamontowanie  szafki rozdzielczej /dz.85/, połączenie  szafki /dz.53/  z  szafkami /dz.21/

  1. Zakup  materiałów i  usług:

-  Zdzisław Stróżyna               R.. 1/2011         18.06.2011                                                 1000,00 zł

            -  Paweł Dąbrowicz                 F. 01/07/2011   11.07.2011                                                 3796,00 zł

Łączna wartość  I  i I I  etap  stan  31.12.2011 /OT na stan/                                                    23013,60

      Środki funduszu  stan  na 31.12.2011 r                                                           23462,49

 

ZARZĄD  ROD „ZACISZE”

                                                                                                                                                                                                          Pezes  Jan  Bazan

Sporządził: Księgowy  Jakub  Wąsik