OGŁOSZENIE  PRZETARGU - ZARZĄD  ROD  „ZACISZE” art-logo

MODERNIZACJA  SIECI  ENERGETYCZNEJ


ZARZĄD  ROD  „ZACISZE” OGŁASZA PRZETARG  NA  WYKONANIE  ROBÓT TRZECIEGO  ETAPU  MODERNIZACJI  SIECI  ENERGETYCZNEJ  OGRODU  ZGODNIE  Z  PROJEKTEM  TECHNICZNYM  I  HARMONOGRAMEM.

1.  ZAKRES PRAC  DO WYKONANIA  WRAZ  Z  TERMINEM  ZAKOŃCZENIA  ROBÓT  ORAZ  WGLĄD  DO  DOKUMENTACJI   TECHNICZNEJ  W   BIURZE  ZARZĄDU  TEL. 607-808-191.

2. TERMIN SKŁADANIA  OFERT  DO  15  LIPCA  2012 roku ,  PO  TYM  TERMINIE  NASTĄPI  WYBÓR  OFERTY.


 Prezes  zarządu  ROD „ZACISZE” – WRZOSOWO - Jan  Bazan